Aktuelt

11 år: LysVaken

Går du i 6. klasse? Bli med på overnatting i kyrkja! 

Stilling ledig

Endra utlysing.

Barnekor

Nytt barnekor i kyrkja! Les meir og bli medlem her...

Velkommen til Søndagsskolen

Informasjon for hausten 2018   

Småbarnssong

SMÅBARNSSONG HAUSTEN 2018 Påmelding her...

0 år: Babysong i Bore kyrkje

Velkommen til Babysong Måndag 3. september 2018! Påmelding her....

Lekser og trusopplæring for 4. kl

Oppstart tysdag 11. september 2018. Påmelding her...

Kyrkjekaffi

Teneste for deg?

Konfirmasjon - påmelding

Konfirmasjon er en av bydelens og bygdas årlige festdager. Mange steder er det ...

Me bygger menighet i lag

Er du med(arbeidar)?

Bibel og vennegruppe

For 5. til 7. klasse: Bli med.

Årsmelding 2017

Årsmøte i Bore kyrkjelyd er 4. mars 2018.  

Gjevarteneste

PÅMELDING/ INFORMASJON


 

Bore kyrkjelyd
Besøksadresse Bore kyrkjekontor: Bjørkestubben 4, 4352 Kleppe
Postadr.: Postboks 101, 4358 Kleppe
Telefon: 51 78 95 55
Mail: bore.sokneraad@klepp-kirken.no


 


Kalender

15. november 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando