Informasjon frå presten
Informasjon frå presten

Ivan Reidar Fjeld er prest i Bore Sokn

Ivan Reidar Fjeld har dei fleste gudstenestene i Bore kyrkje. 

Saman med dei andre prestane i Klepp deler han på gravferder og vigslar som prestane har kvar si veke.     

 

Presten er til for deg når du treng han!

 

Ta gjerne kontakt for personleg samtale eller ulike spørsmål! 

 

Til vanleg er presten på kontoret frå ca kl 09.00 til ca kl 15.30 tirsdag til fredag. Han gjer også avtalar til kveldstid. Laurdag og mandag er presten sine fridagar. 

 

 20. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando