1 år: Spagettimiddag
1 år: Spagettimiddag

Velkommen til middag for 1-åringar!
Her kan du melde deg på

VELKOMMEN TIL MIDDAG
I BORE KYRKJESTOVE TORSDAG 8. NOVEMBER 2018!Me har lyst til å samle familiar som har 1-åringar (barn fødde i 2017). Me håpar at de og har lyst til å treffe kvarandre, og har lyst til å kome til ferdig dekka middagsbord!

Middagen skal vere klar kl. 16.30, og då får alle 1-åringane ei flott smikke, så det treng de ikkje å ta med :)  Etter maten vert det ei enkel sansevandring inne i kyrkja. Den er tilrettelagt for heile familien. Det heile vil vare frå 16.30-18.00. For at me skal vite kor mykje middag me må lage, så er det påmelding - trykk her
 

Invitasjon kjem i posten til medlemmar og alle andre som ønskjer det.

Komiteen for Spagettimiddagen består av Olaug Mestad Slettbakk, Siri Lindtveit og Randi Kjøllesdal.

Presten vår, Ivan, vert og med.Har de spørsmål? Ta kontakt med Solfrid (menighetspedagog) på tlf 93495349, eller på mail
solfrid.skalvik@klepp-kirken.no

VELKOMMEN!16. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando