Målar for gjevarteneste
Målar for gjevarteneste
Takk til alle som gir, og me held  fram mot målet om å samle inn kr 50 000 i månaden! 

   20. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando