Vigsel
Vigsel

Ekteskapinngåing i kyrkja. 


Bryllup er ein viktig hending! 


Veteranbilane er ofte blankpussa og fotograferinga skjer på dei mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men dei står ikkje aleine. Ekteskapinngåing eller vigsel er ein offentleg handling og kan skje borgerleg eller kyrkjeleg. I vitners nærvær gir ein kvinne og ein mann Kvarandre løfte om at dei vil leve saman resten av livet. Ein godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgelig via kan i tillegg ha ein kyrkjeleg forbønshandling for ekteskapet. 


Meir informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes på www.kirken.no under Bryllup.


Ta kontakt med kyrkekontoret for avtale, tlf 51 78 95 55. I Klepp kan ein velje mellom Klepp, Bore, Orre eller Frøyland og Orstad kyrkje. Kvart år arrangerar kyrkjene i Klepp eit "vigselseminar" der du får vite alt som er nyttig å vite om ein vielse. Ta også kontakt med folkeregisteret (likningskontoret) der ein av brudeparet bur for prøving av ekteskapsvilkår. 16. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando