Råd og utval


I Bore kyrkjelyd har me eit godt sokneråd som styrer arbeidet i kyrkjelyden. 

Soknerådet har delegert noko arbeid til nokre utval.

Soknerådet i Bore sokn

For perioden 2015 - 2019: Nicolai Homme, leiar Arvid Kaspersen, nestl...

Soknerådet

For perioden 2011 - 2015 

16. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando