Tenestegrupper


I Bore kyrkjelyd kan me bruke dei gavene me har fått. 

Om noko av dette interesserer deg kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. 

Projektor

Styre projektor på gudstenesta

Lyd

Likar du å styre med lyd? Då er dette noko for deg! 

Web

Med oppdrag til å formidle!

16. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando