Aktivitetar for unge

Konfirmasjonsdatoer

For  2019, 2020 og 2021.

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Informasjonsbrosjyre konfirmant 2018

Me bygger menighet i lag

Er du med(arbeidar)?

Konfirmasjon - påmelding

Konfirmasjon er en av bydelens og bygdas årlige festdager. Mange steder er det ...

Fellesside for ungdom i Bore og Klepp

Gå til felles side for Klepp og Bore

Kraftfôr

 Kraftfôr er Bore kyrkjelyd sitt namn på trusopplæringsarbeidet. 

Håp

Ungdomskoret Håp har øving i kyrkja kvar onsdag kveld kl. 17.30 - 20.00

19. oktober 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando