Årsmelding 2019


Årsmelding 2019

 

Årsmeldinga for Bore sokn 2019 er nå klar og fortel om alt det gode arbeidet som blir utført av mange frivillige og stab. Takk for flott innsats. God lesning!

Årsmøtet blir etter gudstenesta 8. mars ca. kl. 12:30

Sjå årsmeldinga her:

Tilbake