Årsmelding 2023


Velkommen til Årsmøte i kyrkja 17.mars kl 19.00.

Bore kyrkje

Årsmeldinga for Bore sokn 2023 er nå klar og fortel om alt det gode arbeidet som blir utført av mange frivillige og stab. Takk for flott innsats. God lesning!

Årsmøte med pizza 17. mars kl. 19:00. Velkommen!

Årsmeldinga kan du lese her

Tilbake