Soknerådsvalet 2019


Resultat soknerådsvalet

Resultatet av soknerådsvalet 2019 er som følgjer:

 1. Torunn Renate Bore                        434 stemmer
 2. Nicolai Homme                                390 stemmer
 3. Jens Kåre Bore Stokka                    389 stemmer
 4. Elisabet Haarr                                 380 stemmer
 5. Jonas Meling Berge                        379 stemmer
 6. Marita Midtun Finstad                     373 stemmer
 1. vara Torill S.Bøen                            350 stemmer
 2. vara Elisabeth K.Jørgensen            341 stemmer
 3. vara Dan Egil Skrikrud                    337 stemmer
 4. vara Else Berit Steinnes                 336 stemmer
 5. vara Espen Haavardsholm             327 stemmer

Gratulerer til alle.

Soknerådet 2019-2013 er nå konstituert:

 Leiar er Nicolai Homme, nestleier er Torunn Renate Bore. På biletet øverst: Torill S Bøen, Elisabet Haarr, Marita M Finstad, Torunn Renate Bore, Elisabeth K Jørgensen. På biletet nederst: Ivan Fjeld, Jens Kåre B Stokka, Jonas M Berge og Nicolai Homme

Tilbake