Bore kyrkje søndagsskule


Søndagsskulen og Tweensgruppe våren 2023

Bore kyrkje søndagsskule vert arrangert under gudstenester i Bore kyrkje (ikkje når det er familiegudsteneste).

 Barna samlast i Kyrkjestova ca. 11.15 og vert følgt tilbake til føresette i kyrkja. Dersom føresette ikkje er i kyrkja, kan barna leverast og hentast i Kyrkjestova.

 

Her er oversikt over programmet for våren 2023.

For spørsmål, kontakt leiar Kjell Værnes, tlf. 920 66 917

 

NB Frå og med 19. mars vil born i Tweensalder (5.-7- klasse) få eit eige tilbod på kyrkjeloftet under gudstenesta. Der vil det bli forteljing og prat, leik og spel, og litt å bite i.  Kontaktperson: Hans Voll

 

22. januar: 2 grupper (under skulealder og skulebarn)

19. februar: Dansegruppe og vanlig gruppe (alle aldrar)

19. mars: 2 grupper (under skulealder og skulebarn)

23. april: 2 grupper (under skulealder og skulebarn)

7. mai: Dansegruppe og vanleg gruppe (alle aldrar)

4. juni: 2 grupper (under skulealder og skulebarn)

 

VIL DU VERE MED OG BIDRA I DET VIKTIGE SØNDAGSSKULEARBEIDET? TA KONTAKT MED KJELL VÆRNES, ELLER KYRKJEKONTORET :-)

 

Tilbake