Barnekor


Bore barnekor

Semesterstart utsett!

 

Semesteroppstart for hausten 2020 er diverre utsett inntil vidare, på grunn av koronasituasjonen. Me vil gjerne starte opp så snart det let seg gjere, så me vurderer situasjonen heile tida. Men det skal vere både trygt og kjekt for barna på koret, difor må me vente til smittesituasjonen betrar seg. Følg med her på heimesida og på facebook for oppdatert informasjon.

BLI MEDLEM I KORET VED Å TRYKKE HER OG FYLLE UT EIT ENKELT SKJEMA

Barnekoret er innmeldt i Søndagsskolen Norge, og gjennom dei får me økonomisk stønad (frifondmidlar) for betalande medlemmar. Medlemmane i koret er difor og medlemmar i Søndagsskolen Norge.

 

Koret passer best for born frå 4-8 år (t.o.m 2. klasse),

og øvingane er på måndagar kl. 17.15 - 18.00.  

(NB Registrering frå kl. 17.00!!)

 

I tillegg til å synge, leiker me litt og høyrer bibelhistoriar. Me vil og prøve rytmeinstrumenter etterkvart, og kanskje får me kle oss ut litt og??

Det er foreldrekaffi på kyrkjeloftet og i gangen under øvingane. På loftet er det og litt leiker som småsysken kan låne. 

 

Leiarar for koret er:

Hege Skrikrud  (dirigent), Solfrid Vigdel Skalvik  (kontaktperson), og Dan Egil Skrikrud (teknikk).

 

Det er inga påmelding, berre å møte opp! Det er heilt greit å berre sjå på litt, eller prøve eit par gonger, før ein bestemmer seg for å byrje i koret.

 

Det vil koste kr 100 i medlemsavgift for eit heilt år. Ingen krav om dugnad, men det kan hende me spør om litt praktisk hjelp enkelte gonger.

Medlemsavgifta kan betalast kontant, med VIPPS (søk opp "Bore sokn" og vidare "Trusopplæring" og så "Bore barnekor"), eller med nettbank til konto nr.  3290 58 98840 (merk med barnet sitt namn!). 

 

Kom og bli med!! Dette er kjekt!!!

 

Spørsmål?

Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller tlf 93495349.

Tilbake