Velkommen til Søndagsskolen


Informasjon for hausten 2021 

 

 

  

Velkommen til Bore kyrkje søndagsskule!

 

         

Datoane for hausten 2021:

29. August: Søndagsskule

19. September: Supersøndagsskule i Vollhallen

26. September: Dansegruppe og søndagsskule

17. Oktober: Søndagsskule

31. Oktober: Dansegruppe og søndagsskule

5. Desember: Juleverkstad

 

 Søndagsskulen vil vanlegvis vere inndelt i rød og blå gruppe (førskulegruppe og skulebarn). Dansegruppa er for alle som har lyst frå begge gruppene.

Oppmøte og registrering i kyrkjestova kl. 11:20.

Ein kan møte direkte i kyrkjestova, eller delta i gudstenesta først, fram til ein går over i kyrkjestova i samla flokk.

Velkommen. 
Kontaktperson Anne Brit Espeland, mobil 48133575
 
 

Tilbake