Småbarnssong


Småbarnssong måndagar 17.15

Velkommen til Småbarnssong for 1 - 3 åringar!

Frå og med måndag 6. februar vil det bli tilbod om Småbarnssong ca annankvar veke kl. 17.15 - 18.00.

 

Datoane våren 2023 vil vere:

13. februar

27. februar

13. mars

27. mars

17. april

24. april

 

Stad: Bore kyrkjestove

Kl: 17.15 - 18.00

Inga påmelding, det er berre å møte opp :-)

Leiar: Margit Kristine Homme Grude

 

 

Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Solfrid på mail solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller på tlf nr 93 49 53 49

Tilbake