Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Gudsteneste 6. desember

 

 

Søndag 6. desember blir det gudsteneste i Bore kyrkje. Det skulle vore gudsteneste med lovsongsband og songarar. Det vert ikkje slik denne gongen, grunna smittevernreglar.  I tråd med nye retningslinjer, blir det nå kun plass til 50 deltakarar. 

 

Om kvelden blir det bønnesamling i kyrkja kl. 20.

 

 

 

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 1 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss.

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er for det meste på heimekontor.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Johannes, tlf. 47888788 - trusopplærar

 

Tilbake