Oppdatert informasjon i Bore kyrkje i desse tider


Søndagsskule kl 11 og Minnegudsteneste kl 18, 1. november 

 

 

Onsdag 28. oktober vert det Strikkekveld i kyrkjestova kl. 19.30-22.00. Ta med handarbeid, ein kopp, litt niste og godt humør.

Onsdag 28. oktober inviterer komiteen for Nabobønn til Inspirasjonssamling på Bore bedehus kl. 19.30. Liv Heidi Lie-Bjelland vert med og talar om tema: TRO PÅ BØNN, 

1. november kl. 11 er det Supersøndagsskule i Bore kyrkje, nb! påmelding. Sjå FB-arrangement https://www.facebook.com/events/783416972507569

Gjennom Allehelgenshelga vil kyrkja vera open fredag, laurdag og søndag frå kl 16 - kl 20. Då kan ein koma inn, lytta til musikk og tenna eit lys.  Søndag 1. november kl. 18 er det Minnegudsteneste. Alle som ønskjer ei markering av sorg og sakn, men også håp, er velkomne.

 

 

 

 

 

 

Me må alle følgja dei nasjonale retningslinjene om:

1. Halda oss heime dersom me er sjuke.

2. Halda 1 m avstand til folk som ikkje er i same husstand som oss.

3. Ha god handhygiene.

4. Host/nys i albogekroken.

 

Dåp, vigslar og gravferder vert gjennomførte med restriksjonar.

Den norske kyrkja sentralt har fleire sendingar pr. dag. Delta gjerne på denne lenka:https://kirken.no

Vårt bispedømme har også mange tilbod, til dømes andaktar, jfr. lenke: https://kirken.no/stavanger/

 

Staben er tilbake på kontoret.  Dersom du ønskjer eit møte med oss, kan dette la seg gjera. Ta kontakt og avtal tid.

Ivan, tlf. 94869841 - sokneprest

Elin Anita, tlf. 95144099 - dagleg leiar

Elin, tlf. 90945278 - organist

Solfrid, tlf. 93495349 - menighetspedagog

Johannes, tlf. 47888788 - trusopplærar

 

Tilbake